วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการทำนา

ขั้นตอนการทำนานั้น ได้สะท้อนถึงวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทยควบคู่ไปกับพิธีกรรมความเชื่อต่างๆ ของกลุ่มผู้ทำนา ดังที่จะกล่าวในขั้นตอนการทำนาต่อไปนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น